fbpx
Šta
 • Advokati i Pravne Usluge
 • Alati i Mašine
 • Arhitektura i Građevinarstvo
 • Auto Moto
 • Banke i Finansijske Institucije
 • Deca i Bebe
 • Hrana i Piće
 • Industrija
 • Kancelarijski i Školski Materijal i Oprema
 • Kompjuteri i Internet
 • Kuća i Bašta
 • Kućni LJubimci
 • Kultura i Umetnost
 • Lična Nega
 • Lov i ribolov
 • Majstori i Servisi
 • Mediji, marketing i reklamne usluge
 • Moda, Odeća i Obuća
 • Nameštaj
 • Nekretnine
 • Opšte informacije
 • Poljoprivreda i stočarstvo
 • Poslovne Usluge
 • Registracija
 • Restorani, Kafići i Ugostiteljstvo
 • Škole i Edukacija
 • Sport i Sportski Klubovi
 • Sportska Oprema i Rekviziti
 • Tehnički aparati i uređaji
 • Transport
 • Trgovina i Trgovinski Objekti
 • Turizam
 • Zabava
 • Zdravstvene Ustanove i Medicina
Gde

Voz – Red Vožnje. Železnička stanica Beograd

 

PRETPRODAJA I ROK VAŽENJA VOZNIH KARATA

Vozne karte za Voz – RED VOŽNJE, mogu se kupiti u pretprodaji najranije dva meseca pre planiranog datuma putovanja. Pretplatne karte mogu se kupiti najranije 5 dana pre prvog dana roka važenja. Za putovanje u jednom smeru vozne karte važe 1 dan, a započeto putovanje
može se završiti prvog narednog dana, istim ili prvim priključnim vozom bezovere.

Povratne vozne karte važe:

– 1 dan za odstojanje do 100 km.
Za putovanja u dane nedeljnih, verskih i državnih praznika, povratne karte za odstojanja do 100 km važe od petka.
Odnosno dana koji prethodi prazniku u 00.01 čas, do nedelje do 24.00 časa, odnosno do 24.00 časa poslednjeg dana praznika.
– 15 dana za odstojanja od 101 i više km, s tim da za započeto putovanje u jednom smeru (odlasku ili povratku) karta važi 1 dan.
Ako su nedeljni, verski i državni praznici spojeni, karta važi od dana koji prethodi prvom danu prvog po redu praznika u 00.01 čas do poslednjeg dana praznika ili nedelje do 24.00 časa.

Kod povratnih voznih karata koje važe 15 dana rok važenja počinje da teče, u odlasku od dana naznačenog na karti (prvi dan roka važenja), a u povratku od dana koji na karti upiše kondukter prilikom prvog pregleda.

PREKIDANJE PUTOVANJA

S voznom kartom za putovanje u jednom pravcu, prekidanje putovanja dozvoljen je jedanput, a sa povratnom voznom kartom
dozvoljeno je jedanput u odlasku i jedanput u povratku, uz obaveznu overu odmah po izlasku iz voza u stanici u kojoj se
prekida putovanje.

Ukoliko kod prekidanja putovanja vozna karta nije overena, ona ne važi za nastavak putovanja od stanice u kojoj je putovanje prekinuto. Prekidanjem putovanja ne produžava se rok važenja vozne karte.
Kod voznih karata ispostavljenih po globalnim cenama, prekidanje putovanja nije dozvoljeno.

POVLASTICE ZA VOZ

Prevoz dece u vozu
Deca do navršene 6. godine starosti prevoze se besplatno, ukoliko ne zauzimaju posebno mesto i putuju sa osobom koja poseduje
voznu kartu. Jedan putnik može da povede najviše dvoje dece koja se prevoze besplatno.
Deca od navršene 6. godine do navršene 14. godine prevoze se po povlastici od 50 %.  Takođe, po povlastici od 50% prevoze se deca mlađa od 6 godina za koju se zahteva posebno mesto.

Povratna putovanja za voz
Za povratna putovanja odobrava se povlastica od 20%. Na ovako sniženu cenu nije dozvoljena primena drugih povlastica.
Povratna putovanja Za povratna putovanja odobrava se povlastica od 20%. Na ovako sniženu cenu nije dozvoljena primena drugih povlastica.

Putovanja sa karticom za povlašćenu vožnju
Imaocima kartice SRB PLUS (za povlašćenu vožnju u unutrašnjem putničkom saobraćaju), odobrava se povlastica od 30%.
Svi putnici mogu kupiti karticu SRB PLUS, s tim što osobe starosti od 26 do 60 godina plaćaju punu cenu kartice.

Dok mladi (do 26 godina) i starije osobe (preko 60 godina) plaćaju polovinu od pune cene kartice Članovima omladinske organizacije EURO 26, studentske organizacije ETC i Ferijalnog saveza Srbije, za kupovinu kartice odobrava se posebno snižena cena.

Na osnovu ove kartice mogu se kupiti vozne karte po ponudama Užice Fleksipas i Srbija Fleksipas, Opšte pretplatne karte, Pretplatne karte za đake i Pretplatne karte fleksi. Rok važenja kartice SRB PLUS iznosi godinu dana.

Pretplatne karte kupuju se po povlašćenoj ceni

Pretplatne karte kupuju se po povlašćenoj ceni (isti nivo cena za sve vrste vozova) za izabranu relaciju. Opšte pretplatne karte i Pretplatne karte za đake mogu se kupiti sa rokom važenja za jedan kalendarski mesec, za pola
kalendarskog meseca ili 7 dana. Pretplatna karta fleksi važi jedan kalendarski mesec i izdaje se zaposlenima čija su Preduzeća sa SV sklopila poseban ugovor. Ista važi u svim vozovima, za razred za koji je izdata.
Za kupovinu opšte pretplatne karte za odrasle, pretplatne karte za đake i studente i pretplatne karte fleksi, potrebno je posedovati karticu SRB PLUS.

Grupna putovanja vozom
Za grupe od šest i više putnika, odobrava se povlastica od 30%. Deca u grupi plaćaju polovinu od povlašćene cene za odrasle.

Novinari 
Novinari imaju pravo na povlasticu od 30% na osnovu legitimacija

VRAĆANJE VOZNE CENE ZA NEISKORIŠĆENE KARTE

Zahtev za vraćanje iznosa plaćene vozne cene za neiskorišćene vozne karte, podnosi se putničkim blagajnama železničkih stanica, isključivo na osnovu originalnih voznih isprava

PREVOZ RUČNOG PRTLJAGA

Putnik ima pravo da kao ručni prtljag besplatno preveze u putničkim kolima predmete koje može lako smestiti iznad i ispod sedišta koje
je zauzeo. Predmeti koji zauzimaju više od navedenog prostora smatraju se prekomernim ručnim prtljagom i putnik za njihov prevoz
plaća oderđeni iznos.

PREVOZ PASA I MALIH KUĆNIH LJUBIMACA

Psi i mali kućni ljubimci (do veličine domaće mačke) mogu se prevoziti u vozu, putničkim kolima samo ako su smešteni u podesnoj ambalaži kao ručni prtljag (u korpama, kavezima ili drugoj podesnoj ambalaži). Psi koji se ne mogu smestiti kao ručni prtljag, moraju se
držati na podu sa uzicom i stavljenom korpom, tako da ne ugrožavaju okolinu. Za prevoz pasa koji se ne mogu smestiti kao ručni prtljag, plaća se polovina redovne vozne cene 2. razreda putničkog voza.

Voz – RED VOŽNJE

POGLEDAJTE CENE  ZA VAŠA PUTOVANJA:

Železnica  organizuje Putovanje vozom za decu, Cena karata sa popustom za decu::

Deca do navršene 6. godine starosti prevoze se besplatno, ukoliko putuju sa osobom koja poseduje voznu kartu. Jedan putnik može da povede najviše dvoje dece koja se prevoze besplatno.

Deca od navršene 6. godine do navršene 14. godine prevoze se po povlastici od 50 %. Takođe po povlastici od 50% prevoze se deca mlađa od 6 godine za koju se zahteva posebno mesto.

K O N T A K T  T E L E F O N I  ŽELEZNIČKIH STANICA  I RADNO VREME :

 • BEOGRAD 0-24h (011) 360-2899
 • BEOGRAD CENTAR 0-24h (011) 337-0032
 • KRALJEVO (036) 334-215
 • NIŠ (018) 264-625
 • NOVI SAD (021) 443-200
 • SUBOTICA 0-24h (024) 555-606
 • SOMBOR 0-24h (025) 418-922
 • ZRENJANIN 0-24h (023) 530-388
 • UŽICE (031) 513-165
 • ZAJEČAR (019) 440-830
 • LESKOVAC (016) 212-390
 • VRŠAC (013) 801-015
 • POŽAREVAC (012) 222-052
 • RUMA (022) 472-597
 • BOR (030) 421-317

Ocenite nas i napišite Preporuku

Vaša ocena za ovaj profil

angry
crying
sleeping
smily
cool
Dodaj

Preporučuje se da vam preporuka bude najmanje 140 karaktera

Potvrdite da je ovo Vaša firma i preuzmite ovaj profil